کارخانه تور

کارخانه ما در dongguang، یک شرکت شناخته شده در صنعت مد شدن است. 

ما در ارائه خدمات حرفه ای ترین در لوازم جانبی برای آخرین مد، مانند نقوش، تکه، بهم تابیدن و بافتن، جواهرات تقلید و غیره. به خصوص نقوش و گلدوزی ما توسط بسیاری از آداب و رسوم را ستود. در حال حاضر، ما برش مروارید دوزی و گلدوزی کامپیوتری محصولات پایین خوبی بسیار زیادی را در اروپا، ژاپن و امریکا است. K-MARK است که کارخانه معروف در این صنعت نیز یکی از آنها است.